ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค (ครูจิ๊บ) cover photo
ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค (ครูจิ๊บ)
ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค (ครูจิ๊บ)
ครูสอนภาษาอังกฤษสถาบันกวดวิชาชั้นน้ำ เจ้าของสถาบัน LBE Center

  ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค
  ครูจิ๊บ
  ผลงาน , ประสบการณ์สอน
  - ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม
  - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำของกรุงเทพ
  - ครูสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) คอร์สปิดเทอมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ลพบุรี
  - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก
  - อาจารย์สอน Business English
  - เจ้าของสถาบัน LBE Center
  การศึกษา
  - เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี อักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เอกภาษาอังกฤษ
  - เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโท การศึกษาและเทคโนโลยี University College London, England
  - Effective Online Tutoring Certificate, University of Oxford, England
  - Business Management Practices Certificate, New York University, USA
  - TESOL Certificate, Westchester Community College, USA


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม
  - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำของกรุงเทพ
  - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก
  - เจ้าของสถาบัน LBE Center

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส