ธิดารัตน์ เจริญวุฒิ (นิคกี้) cover photo
ธิดารัตน์ เจริญวุฒิ (นิคกี้)
ธิดารัตน์ เจริญวุฒิ (นิคกี้)
ประสบการณ์ในแวดวงการเงิน การลงทุนมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่เป็นนักวิเคราะห์ นักกลยุทธ์การลงทุน นักวิเคราะห์ Asset Allocation ฝ่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ให้แก่ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Beauty Investor
จบการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจบปริญญาโทการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยมอันดับ 2) University of Exeter จากประเทศอังกฤษ หลังจากจบการศึกษาปริญญาโทเริ่มทำงานเป็นนักกลยุทธการลงทุนที่ธนาคาร CIMB ไทย หลังจากนั้นได้มีโอกาสทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะนักวิเคราะห์ เนื่องจากนิคกี้ต้องการความท้าทายในการทำงานมากขึ้น จึงไปสมัครและได้งานเป็นนักวิเคราะห์ Asset Allocation ฝ่าย Research ของบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ก่อนจะย้ายไปทำงานเชิงลึกเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ บลจ. Principal ในตำแหน่งนักกลยุทธการลงทุนและฝ่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และล่าสุดนิคกี้เป็นหนึ่งในทีมฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนของธนาคารอันดันต้นๆของประเทศไทย นอกจากนี้นิคกี้เล็งเห็นว่าประสบการณ์และลักษณะงานที่ตนเองทำไม่มีสอน ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการรู้ จึงเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพจ Beauty Investor

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - ปริญญาโทการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยมอันดับ 2) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
  - นักกลยุทธการลงทุน ธนาคาร CIMB ไทย
  - นักวิเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - นักวิเคราะห์ Asset Allocation บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
  - นักกลยุทธการลงทุนและฝ่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม บลจ. Principal
  - ฝ่ายผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารอันดันต้นๆของประเทศไทย
  - มี CISA 1, มี License ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส