ภัทรภา พิธิยานุวัฒน์ cover photo
ภัทรภา พิธิยานุวัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

ภัทรภา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการองค์กร การฝึกอบรมพนักงาน และด้านธุรการมาแล้วกว่า 2 ปี
ผู้สอนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคลจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปัจจุบันทำงานในฝ่ายพัฒนาองค์กรของบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการควบรวมกิจการแก่บริษัทชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาแล้วกว่า 22 ปี ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการองค์กร การฝึกอบรมพนักงาน และงานธุรการ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคเอกชน องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ผ่านการร่วมจัดทำแผนโครงการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และการจัดทำสื่อการตลาดในหลากหลายรูปแบบ

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
    - มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ
    - ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส