บริษัท CORALINE cover photo
บริษัท CORALINE

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส

บริษัท CORALINE
บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก
บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก ทีมงานของเราประกอบไปด้วย Data Engineer และ Data Scientist ที่มีประสบการณ์ เพื่อผลักดันให้เกิด Digital Transformation อย่างยั่งยืน

    ประวัติโดยย่อ
    - บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data

4.9 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

1 คอร์ส