Data Driven Business by Coraline cover photo
Data Driven Business by Coraline

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

Data Driven Business by Coraline
บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก

    ประวัติโดยย่อ
    - บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส