นิดา เลิศประสพสุข cover photo
นิดา เลิศประสพสุข
นิดา เลิศประสพสุข

    ประวัติโดยย่อ
    - Serial Entrepreneur
    - Business Consultant
    - Personal Development Expert ประสบการณ์ 22 ปี
    - Master Certified Coach (MCC)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส