ยุทธนาวี ไชยนันทน์ cover photo
ยุทธนาวี ไชยนันทน์
ยุทธนาวี ไชยนันทน์
ที่ปรึกษางานออกแบบภาพและสื่อวิดิโอ และการทำคลิปสั้น สำหรับการโปรโมทแบรนด์ ธุรกิจ สินค้า

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษางานออกแบบภาพและสื่อวิดิโอ และการทำคลิปสั้น สำหรับการโปรโมทแบรนด์ ธุรกิจ สินค้า
    - ให้คำปรึกษากับธุรกิจ SME มาแล้วกว่า 100 แบรนด์
    - เจ้าของ Facebook เพจ "SHUTUP วีดีโอสายพันธุ์ After Effect"
    - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในรายการ AEC Excellence Awards สาขา Infrastructure Category ประจำปี 2017 

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส