ธนพล ทองบริสุทธิ์แท้ (Quartz) cover photo
ธนพล ทองบริสุทธิ์แท้ (Quartz)
ธนพล ทองบริสุทธิ์แท้ (Quartz)
เจ้าของเว็บไซต์และแฟนเพจ New Normal Skill

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเว็บไซต์ แฟนเพจ และช่อง YouTube "New Normal Skill"
    - แอดมินเฟสบุ๊คกลุ่ม "รู้เรื่องหุ้น"
    - เจ้าของหนังสือ "กลยุทธ์เทรดให้ชนะ กำไรท่าเดียว"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส