ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ) cover photo
ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

1 คอร์ส

ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ)
นักจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นและครอบครัว
- ผู้เชียวชาญด้านหลังสูตรวัยรุ่น และ พ่อแม่มีวัยรุ่น - ผลงานหนังสือเสียงขายดีอันดับ 2 ที่ Se-ed book - เจ้าของเพจ พิชิตใจวัยรุ่น - ที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่นกว่า 100,000 คน - ที่ปรึกษาสำหรับพ่อแม่กว่า 20,000 ครอบครัว - เจ้าของหลักสูตร พัฒนาวันรุ่นกว่า 5 หลักสูตร - วิทยากรตามโรงเรียน สถานศึกษากว่า 100 แห่ง

    ประวัติโดยย่อ
    - นักจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นและครอบครัว
    - โค้ช ด้านการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น

4.7 คะแนนเฉลี่ย

39 รีวิว

1 คอร์ส