ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ) cover photo
ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส

ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย (โค้ชกบ)
นักจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นและครอบครัว

  - ผู้เชียวชาญด้านหลังสูตรวัยรุ่น และ พ่อแม่มีวัยรุ่น
  - ผลงานหนังสือเสียงขายดีอันดับ 2 ที่ Se-ed book
  - เจ้าของเพจ พิชิตใจวัยรุ่น
  - ที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่นกว่า 100,000 คน
  - ที่ปรึกษาสำหรับพ่อแม่กว่า 20,000 ครอบครัว
  - เจ้าของหลักสูตร พัฒนาวันรุ่นกว่า 5 หลักสูตร
  - วิทยากรตามโรงเรียน สถานศึกษากว่า 100 แห่ง


  ประวัติโดยย่อ
  - นักจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นและครอบครัว
  - โค้ช ด้านการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่น

4.7 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

1 คอร์ส