ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) cover photo
ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง)
CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุด

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO บริษัท Coraline ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Big Data อีกทั้ง Digital Tranformation และ AI
    - ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุด กับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ
    - เจ้าของแฟนเพจ "Data Driven Business by Coraline"

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส