บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ) cover photo
บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด มีประสบการณ์กว่า 20ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
    - มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Michigan at Ann Arbor
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส