บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ) cover photo
บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

257 รีวิว

3 คอร์ส

บุษกร ธนสมบูรณ์กิจ (อ.อ้อ)
อดีตผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด มีประสบการณ์กว่า 20ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาอิสระ ด้าน Cyber Security
  - อดีตผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง ที่บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด
  - มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นด้าน Cyber Security
  - อาจารย์พิเศษในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Michigan at Ann Arbor
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

257 รีวิว

3 คอร์ส