รัสรินทร์ วิไลธนวีระกุล cover photo
รัสรินทร์ วิไลธนวีระกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

รัสรินทร์ วิไลธนวีระกุล
อาจารย์สอนการลงทุนที่ efin School ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นกว่า 5 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ปัจจุบันเป็น Senior Training บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท
    - เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นกว่า 5 ปี
    - และเป็นอาจารย์สอนการลงทุนที่ efin School

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส