เจษฎา รัตนแป้น (โด่ง) cover photo
เจษฎา รัตนแป้น (โด่ง)
เจษฎา รัตนแป้น (โด่ง)
Fulltime Trader ในตลาดหุ้นไทย และตลาดต่างประเทศ ประสบการณ์เทรดมากกว่า 10 ปี และ เจ้าของเพจ "เม่าเฝ้าจอ"
เจษฎา รัตนแป้น (โด่ง) เจ้าของเพจ เม่าเฝ้าจอ อดีตวิศวกร บริษัท WHA จำกัด(มหาชน) เริ่มเข้าตลาดหุ้น และศึกษาเรื่องการเทรดเชิงเทคนิคอล ตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบัน เป็น Fulltime Trader และรับสอนเทรดหุ้น เริ่มต้นจากการทำเพจ ทำกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี ให้เพื่อนๆสมาชิก มีการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเรื่องการเทรด การลงทุนต่างๆ จนเกิดความประทับใจ ชื่นชอบ และติดตาม จากนั้น ก็เริ่มศึกษาเทคนิคอลอย่างหนักมากขึ้นๆ และเทรดไปด้วย ใช้เวลา 3 ปี ฝึกฝนวันละ 8-10 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้ตลาด และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และจะได้นำมาถ่ายทอดให้กับสมาชิก จนได้ทำคอร์สสอนการเทรดเชิงเทคนิคอล ที่นำเอาองค์ความรู้ และประสบการณ์ทั้งหมด มาสรุปเป็นเนื้อหาในแบบเฉพาะตัว โดยยังคงอ้างอิงจากหลักการทฤษฎีต้นแบบ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ มาปรับใช้ในตลาดจริงให้ง่ายขึ้น ลดความยุ่งยาก และความซับซ้อนลง ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างมาก มีการสอนสดแบบกลุ่ม และแบบตัวต่อตัว มีทั้งออนไลน์ และนอกสถานที่ มากกว่า 500 คน ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

    ประวัติโดยย่อ
    - Fulltime Trader ในตลาดหุ้นไทย และตลาดต่างประเทศ
    - เจ้าของเพจ "เม่าเฝ้าจอ"
    - ประสบการณ์เทรดมากกว่า 10 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส