อรกัญญา บอกเนอร์ cover photo
อรกัญญา บอกเนอร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

6 คอร์ส

อรกัญญา บอกเนอร์
ครูอร เจ้าของช่อง YouTube และ Facebook Page "GERMAN with Onya" สอนภาษาเยอรมันที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรภาษาเยอรมัน Deutsch A1-B1 Goethe-Institut Deutschtest (DTZ) Leben in Deutschland Test เจ้าของช่อง YouTube และ Facebook Page : GERMAN with Onya เยอรมันกับอรญา สอนให้ความรู้ภาษาเยอรมันและเรื่องอื่นๆ ในการใช้ชีวิตที่เยอรมัน ให้กับทุกคนที่สนใจ เว็บไซต์ www.germanwithonya.com มีผลงานหนังสือชื่อ พูดเยอรมันง่ายๆ เล่ม 1-2, 150 สำนวนเยอรมัน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ เยอรมัน, ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 เขียน, อ่าน วางจำหน่าย

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูอร เจ้าของช่อง YouTube และ Facebook Page "GERMAN with Onya" เยอรมันกับอรญา
    - สอนภาษาเยอรมันที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และให้ข้อมูลความรู้ในแง่มุมด้านต่างๆ ของการใช้ชีวิตในเยอรมัน
    - ผลงานหนังสือ "พูดเยอรมันง่ายๆ" เล่ม 1-2 และ "150 สำนวนเยอรมัน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ เยอรมัน"

4.6 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

6 คอร์ส