มนู สว่างแจ้ง cover photo
มนู สว่างแจ้ง
มนู สว่างแจ้ง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
    - อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Value Investment

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส