มนู สว่างแจ้ง cover photo
มนู สว่างแจ้ง

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

มนู สว่างแจ้ง
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
    - อดีตผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    - ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนแบบ Value Investment

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส