แพฑช์  ปรุงแก้ว cover photo
แพฑช์  ปรุงแก้ว
แพฑช์ ปรุงแก้ว
ผู้ชื่นชอบการพัฒนาสูตรอาหาร
การศึกษา จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด เริ่มทำขนมตั้งแต่ต้นปี 2558 ปัจจุบันเข้าปีที่ 7 แล้ว ด้วยความชอบส่วนตัว โดยทำควบคู่กับงานประจำและรับสั่งทำ มีความชอบในการพัฒนาสูตรเป็นพิเศษ หากสูตรที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าก็จะนำมาสอนต่อ

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การทำขนมกว่า 7 ปี
    - มีความชอบในการพัฒนาสูตรเป็นพิเศษ
    - เจ้าของแฟนเพจ BangkokCupcakes by Si Daruni

4.3 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส