แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์ cover photo
แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์
ครูสอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย เจ้าของแนวคิด "ไม่ต้องไปเรียนไกลถึงปารีส ก็พูดฝรั่งเศสได้
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นเวลา 3 ปี และใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นโควต้าสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลา 4 ปี และร่วมงานกับคนฝรั่งเศสมาเป็นเวลา 4 ปีจนถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าของแนวคิดที่ว่า ไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงประเทศฝรั่งเศส ก็สามารถพูดคุยสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยมีแพรวเป็นตัวอย่าง หลักฐานแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะแพรวเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาตลอด แต่ก็สามารถพูดคุยและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ จนปัจจุบัน ผันตัวมาเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทย และสอนภาษาไทยให้กับคนฝรั่งเศสออนไลน์ โดยมีคนติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - เจ้าของแฟนเพจ "พูดฝรั่งเศสได้ ไม่ต้องไปปารีส" สอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ให้กับคนไทย
    - เจ้าของแฟนเพจ "PARLER THAI TRèS FACILE" สอนภาษาไทยออนไลน์ให้กับคนฝรั่งเศส
    - ประกาศนียบัตรระดับ DELF B2 ปี 2017

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส