ชัชวาล ปุกหุต (หนุ่ม) cover photo
ชัชวาล ปุกหุต (หนุ่ม)
ชัชวาล ปุกหุต (หนุ่ม)
Brand Director และนักวางแผนด้านแบรนด์ให้กับ SME

    ประวัติโดยย่อ
    - Brand Director และนักวางแผนด้านแบรนด์
    - ผู้ก่อตั้ง Branding DIY สอนให้คุณทำแบรนด์เป็นด้วยตัวเอง
    - ประสบการณ์ในการวางกลยุทธ์แบรนด์กับการตลาดให้กับ SME รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานกับ Corporate หลายบริษัท
    - ประสบการณ์ในการสร้าง Personal Brand มามากมาย ทั้งในวงการศิลปิน วงการธุรกิจ รวมถึง นักวิชาชีพ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส