ชนะพล อ้นวงษา cover photo
ชนะพล อ้นวงษา

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

ชนะพล อ้นวงษา
Researcher ด้าน Time Series ที่ TAUTOLOGY

    ประวัติโดยย่อ
    - Researcher ด้าน Time Series ที่ TAUTOLOGY
    - เจ้าของงานวิจัย An Enhanced Time Series Motif Discovery Using Approximated Matrix Profile
    - ปริญญาโทด้าน Artificial Intelligence (AI) และอนุกรมเวลาสมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

3.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส