พรพรรณ ประเพณี cover photo
พรพรรณ ประเพณี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส

พรพรรณ ประเพณี
ผู้ก่อตั้งเพจ "ต้อง โต 100 เท่า" มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน
จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต่อปริญญาโท MBA เริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง Sales Assistant ในธุรกิจการขายยา หลังจากนั้นได้เห็นช่องทางโดยการเปลี่ยนตัวเองมาเป็น Detail ขายยาเอง อยู่ในวงการเกือบ 10 ปี จึงได้ผันตัวเองมาเป็น Sales Training Manager ในการสอนการขายให้แก่บุคลากรที่เป็นเซลส์ขายยา หลังจากนั้นยังได้มีโอกาสไปสอนเรื่องทักษะการขายให้แก่บริษัทและสถาบันต่างๆ จนในปัจจุบันได้ก่อตั้งเพจ "ต้อง โต 100 เท่า" ที่ให้ความรู้ในเรื่องการขายและการทำความเข้าใจเรื่องของคน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน

    ประวัติโดยย่อ
    - เป็นวิทยากรสอนเรื่องทักษะการขายให้แก่บริษัทและสถาบันต่างๆ
    - เป็น Certified Facilitator ของ Everything DISC ในการเข้าใจลักษณะของคนประเภทต่างๆ
    - ผู้ก่อตั้งเพจ "ต้อง โต 100 เท่า" มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน
    -

4.6 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

1 คอร์ส