เมษปิติ พูลสวัสดิ์ cover photo
เมษปิติ พูลสวัสดิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

1 คอร์ส

เมษปิติ พูลสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รับผิดชอบในรายวิชาด้านกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา
  - มีความสนใจด้านกฎหมายเอกชนเปรียบเทียบอีกด้วย
  - กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักรและด้าน International and Comparative Private Law จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
  - นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

77 รีวิว

1 คอร์ส