กษินิษฐ์ พันสุทธิรางกูร (ครูจีจี้) cover photo
กษินิษฐ์ พันสุทธิรางกูร (ครูจีจี้)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

4 คอร์ส

กษินิษฐ์ พันสุทธิรางกูร (ครูจีจี้)
โค้ชสอนภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ เจ้าของแฟนเพจ "Aircrew Academy ฮาวทูสมัครแอร์"
พี่จีจี้ตั้งใจจะปั้นทุกคนให้เป็นลูกเรือที่ดีที่สุด!

    ประวัติโดยย่อ
    - Air Hostess สายการบินไทย
    - โค้ชสอนภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ เจ้าของแฟนเพจ "Aircrew Academy ฮาวทูสมัครแอร์"
    - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

4 คอร์ส