จิรายุ ลิ่มจินดา cover photo
จิรายุ ลิ่มจินดา
จิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการบริหาร บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด
จิรายุ จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการทำงานในสายงานซอฟต์แวร์ร่วม 10 ปี เป็น outsource ให้กับบริษัทเล็กใหญ่มากมายหลายประเภท เคยเปิดบริษัทซอฟต์แวร์และส่งมอบงานให้กับลูกค้าร่วมๆ 100 โครงการ เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าของเพจ "เพื่อนเป็นโปรแกรมเมอร์" ซึ่งรวมและแนะนำเครื่องมือต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับการทำงานในโลกดิจิตอล มีผู้ติดตามกว่า 17,000 คน โดยปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ทริปไนซ์เดย์ และสร้างแพลตฟอร์มทั้งหมดด้วยตัวเอง จิรายุมีความมุ่งมั่นส่วนตัวที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ในแบบที่ลูกค้ารักที่ได้ใช้

  ประวัติโดยย่อ
  - - กรรมการบริหาร บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด
  - - ก่อตั้งซอฟแวร์เฮ้าส์ บริษัท จินดาธีม จำกัด
  - - สอนบน Udemy มีนักเรียนร่วม 500 คน ใน 1 ปี (เรตติ้ง 4.9 จาก 85 รีวิว)
  - - เขียนโครงการได้ทุนจากรัฐ 3 ปีซ้อน
  - - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - - ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส