พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ (หมอแอม) cover photo
พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ (หมอแอม)
พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ (หมอแอม)
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาสมอง การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาสมอง การเรียนรู้ และพัฒนาการเด็ก ได้รับการรับเชิญเป็นวิทยากรมากมาย ทั้งรายการ super 10, mission to the moon, ได้ร่วมงานกับกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , parent one,The Asian parents, Mama expert, นิตยสารบันทึกคุณแม่, รายการทางช่อง thai PBS ฯลฯ และงานบรรยายในงานระดับประเทศมากมาย ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็ก จิตวิทยาเด็ก รวมถึงเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้และสมอง

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสมอง พัฒนาการ การเรียนรู้ การดูแลเด็ก และการเลี้ยงลูกเชิงบวก
    - ได้รับการรับเชิญเป็นวิทยากรมากมาย ทั้งรายการ super 10, mission to the moon, และสื่อต่างๆ
    - เจ้าของแฟนเพจ "เรื่องเด็กๆ by หมอแอม" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส