ภัทรพล  เหลือบุญชู cover photo
ภัทรพล  เหลือบุญชู
ภัทรพล เหลือบุญชู
เจ้าของแฟนเพจ 'JapanSalaryman'


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ 'JapanSalaryman'
    - เจ้าของหนังสือ Bestseller 'JapanSalaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน'
    - ปริญญาตรีจาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น