ภัทรพล เหลือบุญชู (บูม) cover photo
ภัทรพล เหลือบุญชู (บูม)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส

ภัทรพล เหลือบุญชู (บูม)
เจ้าของแฟนเพจ "JapanSalaryman" นำเสนอเรื่องราวสาระจากประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตาม 440,000 คน
เจ้าของหนังสือ Bestseller “JapanSalaryman : เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน” (มติชน), “วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ : 8 วิธีคว้าฝันสไตล์ญี่ปุ่น” (You2morrow) และ “Japan Dark Side ถึงร้ายก็รัก” (มติชน) เจ้าของแฟนเพจ JapanSalaryman นำเสนอเรื่องราวสาระจากประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตาม 440,000 คน เจ้าของ Facebook Group เคล็ดลับบริหารเวลา เทคนิคการทำงานจากประเทศญี่ปุ่น by Boom JapanSalaryman ที่มีสมาชิก 20,000 คน Brand Ambassador GLOBIS University โรงเรียนสอนธุรกิจ MBA NO.1 จากประเทศญี่ปุ่น คอลัมนิสต์ Plern เพลิน by KrungsriGuru และ Krungsri Business Empowerment ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) มากกว่า 10 ปี ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและหุ้นส่วนรีสอร์ท The Tryst River Kwai อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี CEO & Founder บริษัท เจแปนซาลารี่แมน กรุ๊ป จำกัด อดีตอนุกรรมการบริหารด้านสื่อสารองค์กร และสาราณียกร สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนญ) ตั้งแต่ปี 2558-2564 อดีตอุปนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ) บริหารภูมิภาคคิวชู (Regional Vice President : Kyushu) อดีตประธาน APU Thai Community กลุ่มนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัย APU ที่มีสมาชิกนักเรียนไทยกว่า 250 คน ปริญญาตรี คณะ Asia Pacific Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific (APU) จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของหนังสือ Bestseller “JapanSalaryman : เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน” (มติชน), “วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ : 8 วิธีคว้าฝันสไตล์ญี่ปุ่น” (You2morrow) ฯลฯ
  - เจ้าของแฟนเพจ JapanSalaryman นำเสนอเรื่องราวสาระจากประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามกว่า 440,000 คน
  - เจ้าของ Facebook Group เคล็ดลับบริหารเวลา เทคนิคการทำงานจากประเทศญี่ปุ่น by Boom JapanSalaryman ที่มีสมาชิกกว่า 20,000 คน
  - Brand Ambassador GLOBIS University โรงเรียนสอนธุรกิจ MBA NO.1 จากประเทศญี่ปุ่น
  - ประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) มากกว่า 10 ปี
  - CEO & Founder บริษัท เจแปนซาลารี่แมน กรุ๊ป จำกัด

4.9 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

2 คอร์ส