ภัทรพล  เหลือบุญชู cover photo
ภัทรพล  เหลือบุญชู

4.5 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ภัทรพล เหลือบุญชู
เจ้าของแฟนเพจ 'JapanSalaryman'

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของแฟนเพจ 'JapanSalaryman'
    - เจ้าของหนังสือ Bestseller 'JapanSalaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน'
    - ปริญญาตรีจาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น

4.5 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส