วันเฉลิม นัดดา cover photo
วันเฉลิม นัดดา

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

7 คอร์ส

วันเฉลิม นัดดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูล และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
เป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ สอนวิชาทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับ วิทยาการข้อมูล (Data science) และ การเขียนเว็บไซต์ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และให้คำแนะนำในการทำวิจัยในด้านวิทยาการข้อมูล มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี และเป็นฟรีแลนซ์รับเขียนเว็บไซต์ และสร้างบอทในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เป็นผู้ก่อตั้ง แฟนเพจ “Python สอน data science และสร้างเว็บไซต์”

    ประวัติโดยย่อ
    - ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ สอนวิชาทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
    - ให้คำแนะนำในการทำวิจัยในด้านวิทยาการข้อมูล
    - มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
    - ฟรีแลนซ์รับเขียนเว็บไซต์ และสร้างบอทในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

7 คอร์ส