ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ (โอม) cover photo
ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ (โอม)
ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ (โอม)
ผู้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการบริหารเวลา Pomodoro Technique
ได้ศึกษาศาสตร์แห่งการบริหารเวลาโดยใช้นาฬิกามะเขือเทศจาก Francesco Cirillo ผู้แต่งหนังสือเรื่อง The Pomodoro Technique: The Life-Changing Time-Management System โดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการบริหารเวลา (Time Management) คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาโนวิศวกรรม - ปริญญาโท MBA - HTW Berlin ที่ประเทศเยอรมัน ประสบการณ์ทำงาน - Head of Digital Marketing ที่ True Digital - Head of Digital Marketing ที่ Bitkub - เจ้าของแฟนเพจ Facebook สำเร็จตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ด้วย Pomodoro Technique

    ประวัติโดยย่อ
    - ได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการบริหารเวลาโดยใช้นาฬิกามะเขือเทศจาก Francesco Cirillo ผู้แต่งหนังสือเรื่อง The Pomodoro Technique: The Life-Changing Time-Management System โดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการบริหารเวลา (Time Management)
    - ปริญญาตรีที่คณะวิศวะ จุฬาฯ สาขานาโนวิศวกรรม
    - ปริญญาโท MBA - HTW Berlin ที่ประเทศเยอรมัน
    - เจ้าของแฟนเพจ Facebook สำเร็จตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ด้วย Pomodoro Technique

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส