ชวัลณัฐ พรหมมินทร์ cover photo
ชวัลณัฐ พรหมมินทร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

284 รีวิว

4 คอร์ส

ชวัลณัฐ พรหมมินทร์
เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาสถิติ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ประวัติโดยย่อ
    - เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาสถิติ คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - Statistical specialist at Agoda limited company
    - Instructor of statistical analysis course on Udemy
    - Data scientist in top 10% rank in machine learning competition on Kaggle

4.6 คะแนนเฉลี่ย

284 รีวิว

4 คอร์ส