พรณภัทร สิริอักษรานันท์ (มาดามเบียร์) cover photo
พรณภัทร สิริอักษรานันท์ (มาดามเบียร์)
พรณภัทร สิริอักษรานันท์ (มาดามเบียร์)
"มาดามเบียร์" ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ เจ้าของสถาบัน LONDON COLLEGE
การศึกษา B.A. (Thai – Linguistics) Thammasat University Cert. English for Specific careers(Business) STOU Cert. Techniques in Teaching English as a Foreign Language TU Cert. Curriculum & Instruction P Learning Co., Ltd ประสบการณ์ เจ้าของสถาบัน LONDON COLLEGE หัวหน้าฝ่ายวิชาการ Online Education Unit, KPN ACADEMY วิทยากรโครงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโรงเรียนรัฐและเอกชนทั่วประเทศ อาจารย์พิเศษห้องเรียน Gifted และ EP โรงเรียนรัฐ วิทยากรอบรมครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ วิทยากรอบรมทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน อาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างประเทศ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ติวเตอร์สถาบันภาษา TOEIC TOEFL IELTS SAT เขียนคอลัมน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นิตสาร WALKIN แปลบทพากย์ภาพยนตร์และรายการวิทยาศาสตร์ อังกฤษ – ไทย แปลหนังสือ เอกสาร งานวิจัย อังกฤษ – ไทย และ ไทย – อังกฤษ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ เจ้าของสถาบัน LONDON COLLEGE
    - หัวหน้าฝ่ายวิชาการ Online Education Unit, KPN ACADEMY
    - แปลบทพากย์ภาพยนตร์และรายการวิทยาศาสตร์ อังกฤษ – ไทย

4.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส