กิตติกร ประเสริฐศักดิ์ (เปรม) cover photo
กิตติกร ประเสริฐศักดิ์ (เปรม)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

กิตติกร ประเสริฐศักดิ์ (เปรม)
ผู้ก่อตั้ง BorntoDev วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความหลงใหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
จากนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 สู่ผู้ก่อตั้ง BorntoDev ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการถ่ายทอดที่เข้าใจง่ายจนมีผู้เรียนมากกว่า 7 หมื่นท่านทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี และได้รับ Verified Certificate จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) รวมถึงการเป็นวิทยากรรับเชิญด้านการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระดับ นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป นักเรียน ครูโรงเรียนมัธยมปลาย รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง BorntoDev เว็บไซต์สอนการพัฒนาโปรแกรมหรือผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำของไทย
  - วิทยากรสอนด้านการพัฒนาโปรแกรมและเทคโนโลยี สอนมาแล้วกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ
  - มีประสบการณ์และความหลงไหลในการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
  - ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ Microsoft Student Partners 3 สมัยซ้อน
  - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส