กษิดิศ ตั้งสกุลวานิช cover photo
กษิดิศ ตั้งสกุลวานิช

4.5 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

3 คอร์ส

กษิดิศ ตั้งสกุลวานิช
นักเขียน ผู้สอน และ นักธุรกิจออนไลน์
“Spread The Knowledge of Experts and Innovators Through Online Platform ” ภารกิจของผม คือ การส่งมอบความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ตรงในทักษะวิชาต่างๆ ให้กับผู้เรียน ในรูปแบบดิจิตอล ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้การทำ Knowledge Sharing หรือ Content Sharing สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ผู้สอนสามารถแปลงองค์ความรู้ของตัวเองเป็นรูปแบบดิจิตอล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนหมู่มากได้โดยปราศจากข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา ผู้เรียนเองก็สามารถเรียนรู้ทักษะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้โดยไม่ต้องแม้พบหน้า ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของออนไลน์และอินเตอร์เน็ต เราสามารถสร้างสังคมที่ “ทุกคนจะได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน” ให้เป็นจริงได้ นอกจากเป็นผู้สร้างคอร์สเรียนออนไลน์ แล้ว ผมยังเป็นผู้สอน นักเขียน นักธุรกิจออนไลน์ นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล และเจ้าของเฟสบุ๊คแฟนเพจ “ ทำน้อยให้ได้มาก ” ติดต่อ E-mail : oxideome@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/oxide.ome Line : Buffet_jr

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษา คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
    - ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร และที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจและขอสินเชื่อ
    - ปัจจุบันผันตัวเป็นนักธุรกิจออนไลน์ นักเขียน ผู้สอน นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล และนักการตลาดออนไลน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

3 คอร์ส