พงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT cover photo
พงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT

4.8 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส

พงศ์พัฒน์ ค้ำชู, CMT
เทรดเดอร์มืออาชีพ ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ PK's Trading Diary เพจที่แชร์ความรู้เรื่องการลงทุนในหุ้น
  - ประสบการณ์เทรด 9 ปี ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ
  - ประสบการณ์ทำงานด้าน Proprietary Trader และ Technical Analyst
  - Certificate - CMT Level 3 (CMT คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทาง Technical Analysis เป็น International Standard)
  - Certificate - CISA Level 2
  - ปริญญาโท: กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะการเงิน
  - ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส