พงศ์พัฒน์ ค้ำชู - CMT, CAIA, CISA cover photo
พงศ์พัฒน์ ค้ำชู - CMT, CAIA, CISA

4.8 คะแนนเฉลี่ย

62 รีวิว

2 คอร์ส

พงศ์พัฒน์ ค้ำชู - CMT, CAIA, CISA
เทรดเดอร์มืออาชีพ ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ

  ประวัติโดยย่อ
  - เจ้าของแฟนเพจ PK's Trading Diary เพจที่แชร์ความรู้เรื่องการลงทุน
  - ประสบการณ์เทรด 13 ปี ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ
  - ประสบการณ์ทำงานด้าน Proprietary Trader และ Technical Analyst
  - Certificate - CMT (CMT คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทาง Technical Analysis เป็น International Standard)
  - Certificate - CAIA (CAIA คือการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทาง Alternative Investment เป็น International Standard)
  - Certificate - CISA
  - ปริญญาโท: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะการเงิน (MIF)
  - ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

62 รีวิว

2 คอร์ส