พิสินี อินทรทัต cover photo
พิสินี อินทรทัต

4.6 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

พิสินี อินทรทัต
Nobody Does It Better Than Mom
- ผู้เขียนหนังสือ "คู่มือ Phonics สำหรับคุณแม่" - ผู้จัดทำสมุดกิจกรรมและเกม Phonics ของ MOM MADE - เจ้าของ Facebook Page: MOM MADE - Phonics Games for Kids - ประสบการณ์การสอน Phonics 3 ปี - การศึกษาในวัยเด็กจากประเทศสิงคโปร์ 7 ปี - ปริญญาตรี: ภาควิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาโท: University of Reading ประเทศอังกฤษ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เขียนหนังสือ "คู่มือ Phonics สำหรับคุณแม่"
    - ผู้จัดทำสมุดกิจกรรมและเกม Phonics ของ MOM MADE
    - เจ้าของ Facebook Page: MOM MADE - Phonics Games for Kids
    - ประสบการณ์การสอน Phonics ในเด็กและผู้ใหญ่ 6 ปี

4.6 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส