ดร.วศิน ตรีสินธุรส cover photo
ดร.วศิน ตรีสินธุรส
ดร.วศิน ตรีสินธุรส
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์แบบ Full Funnels สำหรับธุรกิจ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
ผมได้ศึกษาการตลาดออนไลน์จริงจังสมัยเรียนปริญญาเอกจนเอาไปต่อยอดเป็น วิทยานิพนธ์ เพื่อจบการศึกษา และได้นำเอาความรู้มาสร้างรายได้ให้กับตนเอง จึงได้นำเอาประสบการณ์มาถ่ายทอด สอน และเป็นที่ปรึกษาให้กับ SME หลายราย ตั้งแต่หลายปีที่แล้วจนปัจจุบัน รวมไปถึงได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเอารูปแบบการตลาดที่ เห็นผลจริง นำมาปรับใช้กับ SME ในประเทศไทย เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของผู้ประกอบการ

    ประวัติโดยย่อ
    - ได้รับ LINE Certified Coach 2022-2023
    - ผู้แต่งหนังสือ "LINE OA เพิ่มยอดขาย ++ มัดใจลูกค้าให้อยู่"
    - เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
    - ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการตลาดออนไลน์ให้กับ SMEs หลายแห่ง

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส