ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล cover photo
ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล


    ประวัติโดยย่อ
    - Founder & CEO Fire One One
    - Founder Wecosystem โรงเรียนสอนผู้ประกอบการชื่อดังของไทย