จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ cover photo
จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
Chief Executive Officer (CEO) บริษัท บารามีซี่ จำกัด

    ประวัติโดยย่อ
    - Chief Executive Officer (CEO) บริษัท บารามีซี่ จำกัด
    - ผู้ก่อตั้ง Wassadu App เป็น Application ที่รวบรวม Material จากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ใน App นี้
    - ที่ปรึกษา (Brand Consultant) และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอด
    - งานวิจัยจาก Consumer Insight เข้าสู่กลยุทธ์แบรนด์ให้กับลูกค้าชั้นนำ อาทิ Lamptitude, Aurora, Bowling, SW Siam Woodland, KT Optic, Soul by AP, Jaymart, MBK Group, Bar B Q Plaza, ข้าวมาบุญครอง, Teddy, Letter Park และรัฐสภาไทย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส