กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง) cover photo
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

432 รีวิว

2 คอร์ส

กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)
VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane

  ประวัติโดยย่อ
  - VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
  - โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
  - มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
  - มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
  - ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

432 รีวิว

2 คอร์ส