จักรายุทธ์ วิริเยนะวัตร์ cover photo
จักรายุทธ์ วิริเยนะวัตร์

3.7 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

3 คอร์ส

จักรายุทธ์ วิริเยนะวัตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence (BI tools) มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการ Data Analytic
ประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการ Data Analytic กับบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและในต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence (BI tools) ไม่ว่าจะเป็น Data Studio (Google), Power BI (Microsoft), Tableau, และ Qliksense

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์กว่า 10 ปีในวงการ Data Analytic กับบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและในต่างประเทศ
    - เชี่ยวชาญด้าน Business Intelligence (BI tools) ไม่ว่าจะเป็น Data Studio (Google), Power BI (Microsoft), Tableau, และ Qliksense

3.7 คะแนนเฉลี่ย

47 รีวิว

3 คอร์ส