พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A) cover photo
พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A)
พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A)
วิทยากร นักพูด นักแสดง เจ้าของเพจ Happiness Grade A


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของเพจ Happiness Grade A
    - วิทยากร นักพูด นักแสดง มากประสบการณ์
    - สอนคอร์ส "เปลี่ยนคนใบ้ ให้เป็นคนบ้า (กล้าทุกสถานการณ์)" มาแล้วทั้งหมด 11 รุ่น มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 100 คน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส