พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A) cover photo
พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

พศวัต เหลืองวิไล (Happiness Grade A)
วิทยากร นักพูด นักแสดง เจ้าของเพจ Happiness Grade A

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร นักพูด นักแสดง มากประสบการณ์
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ทั้งองค์กรเอกชนและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยภาครัฐ
    - สอนคอร์ส "เปลี่ยนคนใบ้ ให้เป็นคนบ้า (กล้าทุกสถานการณ์)" ดึงศักยภาพด้านการกล้าแสดงออกให้คนมาแล้วทั้งหมด 11 รุ่น มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 100 คน
    - เจ้าของเพจ Happiness Grade A

5.0 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส