ภคพร สุขศิริ cover photo
ภคพร สุขศิริ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

3 คอร์ส

ภคพร สุขศิริ
วิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
เป็นวิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง, บริษัทไทยน้ำทิพย์, Christian Dior, คปภ., ธนาคารกรุงศรี, ธนาคารกรุงไทย และ Watson เป็นต้น เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Beat Seller 4 ผลงาน คือ ได้เงินล้านจากงานที่ใช่และใจที่ชอบ, อ่านคนให้รู้ใจด้วย DISC, Soul of Success และลมหายใจแห่งความสำเร็จ เป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร/โค้ช ด้านการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
    - เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเขียนที่มีผลงานระดับ Beat Seller
    - เป็น DISC Certified Trainer จากสถาบัน Thomas International จากประเทศอังกฤษ
    - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง จำกัด

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

3 คอร์ส