ณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ cover photo
ณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ
ณัฐกิจ ภิญโญรัตนกิจ
Programmer, Data Scientist & Analyst, AI & Machine Learning Enthusiast
นักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ที่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่าง มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล มีประสบการณ์บรรยายในคอร์สของ SkillLane - Udemy ทางด้าน AI Engineer - Data Scientist และประสบการณ์ในการทำงานบน Fastwork ทำการพัฒนาระบบ Chatbot และ AI Object detection ให้กับบริษัท PlanB media Misternattakit.com

    ประวัติโดยย่อ
    - นักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ที่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่าง
    - มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
    - มีประสบการณ์บรรยายในคอร์สของ SkillLane - Udemy ทางด้าน AI Engineer - Data Scientist และประสบการณ์ในการทำงานบน Fastwork ทำการพัฒนาระบบ Chatbot และ AI Object detection ให้กับบริษัท PlanB media

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส