ชลลดา บุหลันพฤกษ์ cover photo
ชลลดา บุหลันพฤกษ์
ชลลดา บุหลันพฤกษ์
เจ้าของ Facebook เพจ "สอนขนมและเบเกอรี่แนวมุ้งมิ้ง Rolling One Baking Studio"
เจ้าของเฟสบุคแฟนเพจ Rolling One Baking Studio จากการทำงานด้านไอที มาชื่นชอบขนมที่น่ารักมุ้งมิ้ง และเปิดสอนได้ 4 ปีแล้ว มีนักเรียนมากกว่า 1500 คน ทั้งเรียนออนไลน์และเรียนปฏิบัติ งานขนมน่ารักของเราถือเป็นงานหัตถศิลป์บนขนม ทำแบบชิ้นต่อชิ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดได้หลากหลาย เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น สร้างรายได้เสริม และรายได้หลักกับผู้เรียนมากมายค่ะ

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook เพจ "สอนขนมและเบเกอรี่แนวมุ้งมิ้ง Rolling One Baking Studio"
    - วิทยากรสอนอาชีพที่ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม
    - วิทยากรเกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ในการทำธุรกิจ
    - สอนนักเรียนมาแล้วมากกว่า 1500 คน ทั้งรูปแบบออนไลน์และภาคปฏิบัติ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส