พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ cover photo
พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"


    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"