พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ cover photo
พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

1 คอร์ส

พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์
เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของธุรกิจ Okusno ผู้ชนะเลิศ "SME ตีแตก The Final 2015"

4.5 คะแนนเฉลี่ย

174 รีวิว

1 คอร์ส