พิชัย จงไพรัตน์ cover photo
พิชัย จงไพรัตน์
พิชัย จงไพรัตน์
นักธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักเขียนอิสระ มากประกสบการณ์
ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ นำเข้า-ส่งออก, ผลิต-จำหน่าย : 1. วัสดุก่อสร้าง 2. อสังหาริมทรัพย์ 3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, 4. Application การตลาด ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563) เกียรติประวัติ - รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) - รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ - รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards - รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. มอ. - รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2558, 2559, 2560 - ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ SME Provincial Champion - Trainer โครงการ Train for Thai - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน - นักเขียนอิสระ - นักคิด และผู้ก่อตั้งโครงการ “7 วัน มหัศจรรย์สงขลา” การท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ
  - ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
  - รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  - รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
  - รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
  - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส