พิชัย จงไพรัตน์ cover photo
พิชัย จงไพรัตน์
พิชัย จงไพรัตน์
นักธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักเขียนอิสระ มากประกสบการณ์

  ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ นำเข้า-ส่งออก, ผลิต-จำหน่าย :
  1. วัสดุก่อสร้าง
  2. อสังหาริมทรัพย์
  3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ,
  4. Application การตลาด

  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)

  เกียรติประวัติ
  - รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  - รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
  - รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
  - รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. มอ.
  - รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2558, 2559, 2560
  - ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ SME Provincial Champion
  - Trainer โครงการ Train for Thai
  - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน
  - นักเขียนอิสระ
  - นักคิด และผู้ก่อตั้งโครงการ “7 วัน มหัศจรรย์สงขลา” การท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย


  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ
  - ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
  - รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  - รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
  - รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
  - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส