ดร.ศรัญญา เสนสุภา cover photo
ดร.ศรัญญา เสนสุภา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

706 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.ศรัญญา เสนสุภา
CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.

  ประวัติโดยย่อ
  - CCO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP.
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เรื่องการ Pitching
  - ปริญญาเอก Ph.D. Universal Ministries of King's College ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.8 คะแนนเฉลี่ย

706 รีวิว

1 คอร์ส