โสภิดา กุลวงศ์ (Teacher Peh) cover photo
โสภิดา กุลวงศ์ (Teacher Peh)
โสภิดา กุลวงศ์ (Teacher Peh)
ปูพื้นฐานไวยากรณ์แน่น เข้าใจ เห็นผลมั่นใจ 100%
1. บัณฑิตเกียรตินิยม คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา 2. ประสบการณ์การสอนภาษารวมกว่า 9 ปี 3. ประสบการณ์การสอน Phonetic, Insight English, English Grammar ในสถาบันการสอนภาษา D-Eng 4. วิทยากรติว O-Net ระดับชั้นป.6, ม.3 และม.6 5. วิทยากรติวโครงการนายสิบทหารบก ค่ายมทบ.22 6. ประสบการณ์ติวเตอร์จัดคอร์สกลุ่มและส่วนตัวมาแล้วมากกว่า 10 คอร์ส 7. เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ จัดคอร์สสอนออนไลน์ผ่าน Facebook เพจ English Eng Rian อิงลิช อิ๊งเรียน 8. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวด ผลงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสอน (Best Practice) 9. ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ไปยังประเทศนิวซีแลนด์ 10. ผู้ประสานงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ECE/YES/AFS

    ประวัติโดยย่อ
    - บัณฑิตเกียรตินิยม คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
    - ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ และวิทยากรติวสอบ O-Net รวมถึงการสอบข้าราชการต่าง ๆ
    - ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ไปยังประเทศนิวซีแลนด์
    - ผู้ประสานงานโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ECE/YES/AFS

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส