ลลนา โอภากุล (ครูอัพ) cover photo
ลลนา โอภากุล (ครูอัพ)
ลลนา โอภากุล (ครูอัพ)
ประสบการณ์การสอนภาษาสเปนมากกว่า 10 ปี และ เจ้าของเพจ ภาษาสเปน ครูอัพ
ครูอัพหลงใหลในภาษาสเปนและหมายมั่นที่ใช้ภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว หลังจากสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เอกภาษาสเปน ก็ได้ต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัย Nebrija ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน สาขาการสอนภาษาสเปนโดยเฉพาะ เมื่อสำเร็จกลับมา ได้ทำงานบริษัทเอกชนพักนึงและจึงได้ออกมาสอนภาษาสเปนอย่างเต็มตัว มีประสบการณ์การสอนภาษาสเปนให้กับบุคคลทั่วไป และนักเรียนนักศึกษามามากกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวางหลักสูตรการสอนให้กับผู้เรียนในแต่ละจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั่วไป เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อสอบ ทั้งหลักสูตรไทยสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย เช่น สอบตรงเข้าจุฬาฯ สอบ A-Level เพื่อเข้าคณะต่างๆ หรือหลักสูตรอินเตอร์ Spanish IB GCESE IGCSE หรือ A-Level (หลักสูตรประเทศอังกฤษ) และติวเพื่อวัดระดับสำหรับบุคคลทั่วไป DELE และ SIELE อีกทั้งยังเป็นครูพิเศษติวสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเคยเป็นครูพิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำ รูปแบบการสอนกันเองและใกล้ชิด มีคู่มือหลายสำนักพิมพ์และมีแบบฝึกหัดเสริมมากมาย เข้าใจจุดประสงค์และใส่ใจทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียน โดยเฉพาะในคลาสตัวต่อตัวเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จและเรียนต่อเนื่องมากมาย มีทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และนำภาษาไปใช้สื่อสารและใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสอดแทรกวัฒนธรรมและเกร็ดความรู้ภาษาสเปนเข้าไปด้วย

  ประวัติโดยย่อ
  - อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาสเปน เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Nebrija ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน สาขาการสอนภาษาสเปนโดยเฉพาะ
  - ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
  - เชี่ยวชาญการสอนทั่วไปและติวสอบทั้งไทยและอินเตอร์ เช่น Spanish IB, GCESE, IGCSE, A-Level (ไทยและอังกฤษ) DELE, และ SIELE
  - เจ้าของเพจ ภาษาสเปน ครูอัพ

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส