วราภรณ์ อนุศรี cover photo
วราภรณ์ อนุศรี
วราภรณ์ อนุศรี
วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation มีความเชี่ยวชาญพิเศษใน Application Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint , Microsoft Project, Microsoft Access และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก อาทิ เช่น ExxonMobil Limited, Michelin Co., Ltd. , CPF, Johnson & Johnson Thailand , SCG Yamato Express Co., Ltd. Siam Yamato Steel Co., Ltd. ,Dextra Manufacturing Co., Ltd. และ Hongkong Bank เป็นต้น ประวัติการทำงาน 2562 - ปัจจุบัน วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย 2548 - 2561 หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ExecuTrain of Bangkok กรุงเทพ, ประเทศไทย 2533 - 2547 วิทยากรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม ECC (Thailand) กรุงเทพ, ประเทศไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรฝึกอบรม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation
    - วิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 คอร์ส