สมชาย กาญจนหฤทัย cover photo
สมชาย กาญจนหฤทัย
สมชาย กาญจนหฤทัย
ที่ปรึกษาธุรกิจระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่ปรึกษามาร่วม 10 ปี เดิมเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง หมวดระบบประปา ห้องน้ำ ห้องสุขภัณฑ์ มากว่า 40 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายก๊อกน้ำระดับโลกของเยอรมัน แบรนด์ HANSA กว่า 25 ปี ผ่านการให้คำปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2560 สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท

    ประวัติโดยย่อ
    - ที่ปรึกษาธุรกิจระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ที่ปรึกษามาร่วม 10 ปี
    - ให้คำปรึกษาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
    - ได้รับรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ปี 2560 สาขาการเกษตรและพัฒนาชนบท

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส