วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม) cover photo
วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

1 คอร์ส

วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี, ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง วิทยากรทางด้านการตลาดบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทชั้นนำ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย
- ผู้เขียนหนังสือ Marketing for Work... งานตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9) และหนังสือ The Invisible Hat... ถอดหมวกเปิดความคิด ชีวิตและการตลาด - บรรยายคอร์สการตลาดกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Betagro, MERCK, DTAC, CPF, CMG, CPN, Major, Mono Group, Perfect Companion Group และเมืองไทยประกันชีวิต - รวมถึงการบรรยายคอร์ส Public Training ทางด้านการตลาดต่างๆ และการบรรยายกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย - ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในองค์กรชั้นนำ: Central Marketing Group (CMG), Krung Thai Bank (KTB) และ Central Pattana (CPN) - ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อการสอนธุรกิจและการตลาด IM Group - ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์การเงิน NIDA

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ Marketing for Work... งานตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9) และหนังสือ The Invisible Hat... ถอดหมวกเปิดความคิด ชีวิตและการตลาด
  - บรรยายคอร์สการตลาดกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Betagro, Major และเมืองไทยประกันชีวิต
  - รวมถึงการบรรยายคอร์ส Public Training ทางด้านการตลาดต่างๆ และการบรรยายกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
  - ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในองค์กรชั้นนำ: Central Marketing Group (CMG), Krung Thai Bank (KTB) และ Central Pattana (CPN)
  - ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อการสอนธุรกิจและการตลาด IM Group

4.6 คะแนนเฉลี่ย

34 รีวิว

1 คอร์ส