วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม) cover photo
วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

1 คอร์ส

วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)
ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน วิทยากร ทางด้านการตลาด ประสบการณ์มากว่า 15 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เขียนหนังสือ Marketing for Work... งานตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9) และหนังสือ The Invisible Hat... ถอดหมวกเปิดความคิด ชีวิตและการตลาด
  - บรรยายคอร์สการตลาดกับบริษัทชั้นนำ อาทิ Betagro, MERCK, DTAC, CPF, CMG, CPN, Major, Mono Group, Perfect Companion Group และเมืองไทยประกันชีวิต
  - บรรยายคอร์ส Public Training ทางด้านการตลาดต่างๆ และการบรรยายกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
  - ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในองค์กรชั้นนำ: Central Marketing Group (CMG), Krung Thai Bank (KTB) และ Central Pattana (CPN)
  - ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อการสอนธุรกิจและการตลาด IM Group
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน NIDA

4.6 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

1 คอร์ส