อุดมศักดิ์ สังข์สง (Monsieur SAND) cover photo
อุดมศักดิ์ สังข์สง (Monsieur SAND)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

อุดมศักดิ์ สังข์สง (Monsieur SAND)
ผู้ก่อตั้งเพจ "Français Facile ภาษาฝรั่งเศสใช้ได้จริงกับ M. Sand"
การศึกษา - ประกาศนียบัตร หลักสูตรสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนต่างชาติ Certificat FLE « Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui » สถาบัน CAVILAM – Alliance française de Vichy คะแนน 95/100 - ปริญญาโทปีที่ 2 สาขาการตลาดและกลยุทธ์ เอกบริหารแบรนด์สินค้าและการวิจัยตลาด Master 2 Marketing & Stratégie (DESS 204) มหาวิทยาลัย Université Paris Dauphine กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - แลกเปลี่ยนระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยตลาด ภาคภาษาอังกฤษ MSc BA Marketing Research มหาวิทยาลัย University of Groningen เมือง Groningen ประเทศฮอลแลนด์ - ปริญญาโทปีที่ 1 สาขาการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Master 1 Marketing Stratégique et Opérationnel มหาวิทยาลัย IGR-IAE de Rennes เมือง Rennes ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาตรีสายอาชีพ สาขาการค้าระหว่างประเทศ Licence Professionnelle Commerce International (ADIE) สถาบัน IUT de Quimper เมือง Quimper ประเทศฝรั่งเศส - อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) สถาบัน IUT de Nantes เมือง Nantes ประเทศฝรั่งเศส ประสบการณ์ - ติวสอบ สอนหนังสือมาตั้งแต่อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ผู้ก่อตั้งเพจ « Français Facile ภาษาฝรั่งเศสใช้ได้จริงกับ M. Sand » และอื่นๆ - ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ 18 ปี โดยเริ่มจากศูนย์ ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก สะสมประสบการณ์จากการเรียนรู้กับเจ้าของภาษา เรียนเพิ่มเติมด้วยตนเอง พัฒนาทักษะครบด้านมากกว่า 15 ปี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น สอบรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF, DALF, TCF สอบเข้ามหาวิทยาลัย แปลเอกสาร ติดต่อราชการ พูดนำเสนองานหน้าที่ประชุม สัมภาษณ์รับคนเข้าทำงาน ก่อตั้งบริษัท ไปจนถึงเจรจาต่อรองสัญญาธุรกิจหลายล้านยูโร - ประสบการณ์ทำงานกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ เช่น Christian Dior Couture, Nestlé, L’Oréal, Groupe Casino, Café Royal …และสั่งสมประสบการณ์จนถึงระดับผู้บริหาร

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้งเพจ "Français Facile ภาษาฝรั่งเศสใช้ได้จริงกับ M. Sand"
  - หลักสูตรสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่ชาวต่างชาติ Certificat FLE "Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui" สถาบัน CAVILAM – Alliance française de Vichy คะแนน 95/100
  - Master 2 Marketing & Stratégie (DESS 204), Université Paris Dauphine กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  - MSc BA Marketing Research, University of Groningen เมือง Groningen ประเทศฮอลแลนด์
  - Master 1 Marketing Stratégique et Opérationnel, IGR-IAE de Rennes เมือง Rennes ประเทศฝรั่งเศส

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส